Hakkımızda


Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi

Bornova Belediyesi – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi alternatif bir eğitim projesidir. Bu eğitim ile öğrencilerin dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri, altında yatan bilimsel bilgileri öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Bir Bilim Merkezi projesi olarak en önemli farklarımız; temel bilimlere ek olarak “Fosil Bilim ve Doğa Tarihi” ve “Bilim Felsefesi ve Tarihi”alanlarının aynı çatı altında toplanmış olmasıdır. Özellikle Bilim Felsefesi ve Tarihi Kulübü’nün kendi öğrencileri olduğu gibi, diğer bilim kulüplerini tercih eden öğrenciler de, kendi eğitimleri içerisinde Bilim Felsefesi ve Tarihi Kulübü’nden eğitim alabilmektedirler. Böylece bilim ahlakı, bilim etiği, bilimsel tartışma ve bilim tarihindeki önemli gelişmelerin yanı sıra, bilimin doğası hakkında da bilgi sahibi olabilmektedirler. Her ne kadar bilim, teknolojik çıktısı bakımından işe yarar bir alan olarak tanınsa da, bilimin doğasının ne olduğu ve bilimin nasıl gelişitiği göz ardı edilen konulardır. Oysa bilimin gelişimine ve tarihine dayalı bir bilim eğitimi daha anlaşılır ve verimli olduğunu düşünmekteyiz.  Diğer yandan 22 Aralık 2015 açılan Fosil Bilim Sergi Salonu‘nda ise okyanusların, gökyüzünün, bitki örtüsünün, canlıların son 540 milyon yıldan günümüze kadar olan zaman içerisinde geçirdikleri değişimlerin, bilimsel verilere uygun olarak ve sanatsal vurgularla tasvir edilmiştir. Kalıcı olarak tasarlanan sergi salonumuzda düzenli Paleontoloji eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra, 15 kişilik gruplar halinde geziler de düzenlenmektedir.

Kulüplerin eğitim içeriklerinde, kendi temel bilim konularına ek olarak, güncel bilimsel gelişmeler hakkında bilgilere, çevre kirliliği duyarlılığına ve verimli enerji kullanımının gerekliliğine özellikle yer verilmektedir. Bu duyarlılıkların kalıcı olabilmesi için merkezimizde Yenilenebilir Enerjiler ve Mekatronik Kulübü kurulmuş ve burada da düzenli eğitimlere başlanmıştır.

Bu kulüplerde yapılan etkinliklerin tamamı, etkinlikleri verecek olan ve üniversitede o konuya özgü alanda lisansüstü eğitim almış uzman eğitmenler tarafından tasarlanmaktadır ve uygulanmaktadır. Her bir kulübün etkinliğine dahil olan öğrencilerin tamamı, eğitim süresince bilimsel yöntem becerileri kazanımı açısından uzman eğitim bilimciler tarafından takip edilmekte ve programın onlara katkısı ortaya konulmaktadır. Bu sayede etkinliklerin verimliliği, öğrenciye verilmek istenen bilgi ve becerilerin ulaşıp ulaşmadığı, etkinliklerin niteliğinin ve yeterliliğinin kontrol edilmesi gibi süreçler her aşamada izlenerek, geri bildirimler ile eğitim programlarımız sürekli güncellenmektedir. Dolayısıyla projemizin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, bilimsel açıdan değerlendirilmektedir.

Dost Bilimevi, Bornova Belediyesi bünyesi altında faaliyet gösteren Genç Kaşifler, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, BELGEM gibi merkezlerin birleşmesi ile ortak çatı altında toplanmasını sağlayacak bir üst yapılanmadır. Böylece bu birimler ortak etkinlikler düzenleyerek daha etkili ve verimli işleyişe sahip olacaklardır. III. Bornova Bilim Şenliği 2018 de bu üç birimin ortak etkinliğidir.

BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi)

GENÇ KAŞİFLER BİLİM EVİ

MEVLANA TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ

 

Bornova Belediyesi